Aktuální dění

Zveme Vás na veřejnou diskuzi

Starosti rodičů s malými dětmi na I. stupni - 13.11.2017 od 17.00 hodin

Lidé se závislostmi - 13.11.2017 od 15.00 hodin

Osoby pečující o osobu blízkou - 20.11.2017 od 13.00 hodin

Dluhy a zadlužení - 20.11.2017 od 15.00 hodin

Hlídání - podzimní prázdniny

Aktuální služba Dětského klubu KaPA – celodenní hlídání dětí v době podzimních prázdnin. Více informací viz. letáček.