Jste zde

Aktivity pro školy

Interaktivní učebna biologie

Speciální učebna biologie vznikla v Domě dětí a mládeže na Bezručově ulici v Třinci, zřízena a vybavena je díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Potřebný obnos na spolufinancování projektu ve výši 100 tis. Kč poskytlo město Třinec, které rovněž zajistilo vhodné prostory.

Učebna je vybavena realistickými modely lidského těla a praktickými pomůckami v životní i nadživotní velikosti. Slouží především žákům, studentům a jejich učitelům k oživení a zkvalitnění hodin přírodopisu či biologie. Zkušení lektoři prostřednictvím modelů a interaktivní tabule přibližují stavbu lidského těla a zprostředkovávají zajímavé poznatky o fungování našeho organismu.

Interaktivní učebna poskytuje také ideální zázemí pro výuku zdravovědy a rovněž pro kurzy první pomoci, ve kterých si děti, studenti, jejich učitelé i široká veřejnost mohou nacvičit resuscitaci a teoreticky i prakticky se připravit na krizové situace ohrožující zdraví či život, s nimiž se mohou setkat.

Učebnu mohou využít také pracovníci organizací působících v oblasti neformálního či zájmového vzdělávání a zaměstnanci nejrůznějších neziskových společností pracujících s dětmi. Projekt má za cíl nejen poučit a informovat, ale také pozitivně ovlivňovat mladou generaci a zdůrazňovat důležitost prevence před úrazy. 

Nabízíme čtyři typy školení s realizací přímo na Vaší škole. Výuku v těchto kurzech zajišťují zkušení lektoři z praxe (zejména záchranáři Zdravotnické záchranné služby MSK) s garancí Mgr. Libuše Koppové

4-hodinová výuka kurzu „První pomoc pro žáky základních a středních škol“

Školení bude probíhat v jednodenním 4-hodinovém bloku. Žáci získají jak teoretické, tak praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci včetně praktických ukázek. Kurz je zaměřen na prožitek a možnost vyzkoušení reálných situací.

Cena školení pro jednu třídu je 2 000,- Kč plus DPH.

5-hodinová výuka kurzu „První pomoc pro učitele a provozní zaměstnance škol“

Školení první pomoci proběhne v prostorách školy. Součástí školení budou obecné zásady a základy poskytování první pomoci, resuscitace (praktické procvičení), zotavovací poloha (praktické procvičení), seznámení s nejčastějšími příčinami úrazů a prevencí úrazů u dětí, atd. Školení zaměřené na praktické ukázky bude zakončeno vydáním potvrzení o proškolení zaměstnanců školy.

Cena školení pro jednu skupinu (max. 20 osob) je 2 600,- Kč plus DPH.

Zdravotník zotavovacích akcí - určeno pro veřejnost

Školená témata: základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc – teoretická část, poskytování první pomoci – praktický nácvik, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, základy záchrany tonoucích

Přihlásit se k odběru RSS - Aktivity pro školy