Jste zde

Aktuality

Brigáda pro studenty - asistent výuky seniorů na počítači

Termín: 
21. 10. 2017
Místo: 
KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Studentům SOU, SŠ a gymnázií nabízíme příležitost zúčastnit se projektu sponzorovaného Nadací GLOBUSStudentům SOU, SŠ a gymnázií nabízíme příležitost zúčastnit se projektu sponzorovaného Nadací GLOBUS

Zdravotník zotavovacích akcí - Třinec

Termín: 
29. 9. 2017 - 8. 10. 2017
Místo: 
KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Jedná se o 40 hodinový akreditovaný vzdělávací program určený těm, kteří vykonávají anebo se chtějí stát zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Obsahem kurzu je výuka první pomoci (nejen zvládnutí běžných úrazů a onemocnění, ale také život ohrožujících stavů), informace z oblasti hygieny a epidemiologie apod. Budoucí zdravotníci se také dozví o svých právech a povinnostech dle zákonných norem. Nedílnou součástí výuky je rovněž praktický trénink vodní záchrany realizovaný v bazénu.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 
3. 10. 2017 - 1. 12. 2017
Místo: 
KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Kurz je akreditován u MPSV na rozsah 160 vyučovacích hodin (z toho 80 hodin praxe) + 5 hodin závěrečné zkoušky. Je určen pro budoucí i stávající pracovníky v sociálních službách, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stránky