Jste zde

„Cesta pro mladé“

Zapojte se do projektu „Cesta pro mladé“, díky kterému můžete v naší neziskovce absolvovat stáž. Tento projekt je určen studentům, kteří chtějí získat odbornou praxi v reálné firmě, zlepšit si své „soft skills“, zažít něco nového a vyzkoušet si, co obnáší vybraná pozice.

Pokud jste studenti:

  • posledního ročníku vysoké školy v bakalářském nebo magisterském programu
  • posledního ročníku vyšší odborné školy
  • posledního ročníku střední školy
  • jednoletého denního studia jazykové školy (seznam akreditovaných jazykových škol zde)

můžete se u nás ucházet o stáž.

Abyste stáž získali, musíte být studentem prezenčního studia ve věku do 26 let včetně. Nezapomeňte se zapojit ještě před složením závěrečné zkoušky, poté už to bohužel nebude možné!

KaPA, o. p. s. nabízí: kurz ID 15259 na pozici PERSONALISTA. Zájemci se mohou již hlásit.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Janu Vavrošovou, mail: kapa@kapa-ops.cz, tel. č.: 602 554 878