Jste zde

Opět vydařené projektové dny v Jablunkově

Dne 27. 9. 2017 proběhl na ZŠ Lesní v Jablunkově projektový den První pomoci, 1. 11. 2017 pak ve stejném scénáři proběhl i na ZŠ H. Sienkiewicze, oba tyto dny realizovala Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. známá pod zkratkou KaPA, o. p. s. prostřednictvím grantu města Jablunkov.

Fotodokumentace: http://kapapp.rajce.idnes.cz/

Tohoto dne se zúčastnili vždy 4 záchranáři a 1 koordinátor, kteří v modelových situacích vysvětlili žákům ZŠ jak se chovat, co dělat/nedělat.

Modelové situace byly rozděleny na čtyři stanoviště (resuscitace dospělého a dítěte a použití AED, otevřená zlomenina holenní kosti, první kontakt s postiženým a volání ZZS, autonehoda) a byly realizovány formou předání teoretických zkušeností a poté praktického nácviku na modelech (kteří simulovali zranění) či na resuscitačních loutkách.

Do projektového dne se zapojilo přes 120 žáků (druhý stupeň) a 8 učitelů (doprovod jednotlivých tříd, modelové zranění). Výuka byla stanovena na 4 vyučovací hodiny vždy po 45 minutách. Z organizačních důvodů byly dodržovány přestávky v rámci školního vyučování.

Oba dny byly garantovány Mgr. Libuší Koppovou.

Díky velmi dobrému hodnocení z řad žáků i pedagogů, již nyní opět projevily školy zájem o další pokračování projektu v příštím roce a rozšíření projektového dne na další zážitkové formy výuky.

Zpětná vazba dětí:
Hodnocení pozitivní, chvála záchranářů, jediná negativa byla spatřována v tom, že projektový den mohl být delší. Již nyní se těší na akci soutěže první pomoci, kde budou vysíláni jednotliví zástupci školy.