Jste zde

Zajišťujeme psychologické poradenství a odborné testování

Nabízíme psychologické, kariérové a profesní poradenství, poradenství pro volbu povolání anebo dalšího vzdělávání, koučink, odborné testování osobnosti a pracovního potenciálu, bilanční diagnostiku a další formy ověření vlastních schopností.