Jste zde

Zaměřme se na řešení

Zaměřme se na řešení

Projekt je cílen na účelnou, efektivní a individuálně zaměřenou pomoc osobám s kumulovanými handicapy z cílové skupiny OZP, osob starších 50-ti let a osob s nízkou kvalifikací při jejich integraci na trh práce. Cílem je podpora zaměstnatelnosti i zaměstnanosti osob, které mají více subjektivních i objektivních znevýhodnění, jež jim brání najít si dlouhodobé pracovní uplatnění. Poradenské a vzdělávací služby budou nabízeny v mikroregionu Třinecko a Jablunkovsko.