Jste zde

Akreditovaný PC kurz

Akreditace: 

Společnost KaPA má u MŠMT akreditován PC kurz v rozsahu 40 hodin. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou o rozsahu 6 vyučovacích hodin a následně je úspěšným absolventům předáno osvědčení o rekvalifikaci.