Jste zde

Neakreditovaný PC kurz

V oblasti počítačového vzdělávání připravujeme kurzy dle požadavků účastníků anebo firem (lze školit jednotlivé programy samostatně).

Nabízíme neakreditované PC kurzy v úrovních začátečník, mírně pokročilý, pokročilý.

MS Word

 • Úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, uložení v jiných formátech
 • Techniky pro výběr textu, přesuny a kopírování textu, kopírování formátu
 • Nastavení stránky, orientace, práce s okraji, ohraničení, stínování, prázdná strana
 • Práce s písmem, formátování, tok textu, automatický text, práce se symboly, znaky
 • Formátování odstavců, zarovnání, odsazení, práce s tabulátory, ohraničení a stínování textu, odrážky a číslování, víceúrovňové číslování
 • Práce s grafickými objekty (obrázek, textové pole, WordArt, SmartArt, obrazce, tabulka), převod textu na tabulku, řazení záznamů, jednoduché výpočty v tabulce
 • Úprava vícestránkového dokumentu, příprava a tisk dokumentů
 • Záhlaví a zápatí, oddíly dokumentu, konce stran
 • Vyhledávání v dokumentu, sledování změn, komentáře, revize, tvorba obsahu, rejstříky, křížové a hypertextové odkazy, poznámky pod čarou, záložky
 • Práce s hromadnou korespondencí
 • Práce s grafy, sloupcová vazba, grafika v dokumentech, organizační diagram
 • Překlad textu, ochrana a šifrování dokumentů
 • Kontrola pravopisu, použití automatických oprav a korekčních nástrojů
 • Změna nastavení základních parametrů Wordu

MS Excel

 • Seznámení se s programem Excel, okno programu, pás karet, přizpůsobení panelu nástrojů
 • Vytvoření, uložení, otevření pracovního sešitu
 • Práce s listy, řádky/sloupci, buňkami a jejich úprava
 • Přesun a kopírování hodnot v buňkách, kopírování a přesun pomocí schránky
 • Formátování písma, zarovnání a orientace, orámování, výplň, formát data, času a procenta, vlastní formát
 • Základní aritmetické vzorce, logické, textové funkce, funkce pro datum a čas, použití odkazů ve vzorcích, relativní a absolutní odkazy
 • Podmíněné formátování a jeho pravidla, filtry, odstranění duplicit, řazení dat
 • Číselné a datumové řady, textové řady a vlastní seznamy
 • Ověřování údajů, kontrola pravopisu, sledování změn, komentáře
 • Rozdělení sešitu pomocí příček, ukotvení příček
 • Zabezpečení buněk, listu či sešitu
 • Práce s grafickými objekty v Excelu (obrázek, WordArt, SmartArt, obrazce)
 • Styly buněk, styly tabulek
 • Návrh, tvorba a formátování grafů
 • Snímek obrazovky, záhlaví a zápatí, kontrola sešitu
 • Kontingenční tabulky a grafy
 • Změna nastavení parametrů Excelu, automatické ukládání, změna počtu listu

MS Power-Point

 • Základní orientace v Power-Pointu, tvorba nové prezentace
 • Práce s textovými poli, obrazci, WordArt, obrázky, SmartArt a jejich úprava
 • Formátování textu, odrážky, zarovnání
 • Přesun a kopírování textu, objektů, snímků
 • Práce s tabulkou, grafem, symboly
 • Pozadí, zápatí, předloha, přechody snímků, animační efekty
 • Motivy, úprava formátování
 • Kontrola pravopisu, automatické opravy
 • Natavení prezentace a úprava časování, možnosti promítání
 • Tisk, uložení prezentace v různých formátech, import

MS Outlook

 • Seznámení s Outlookem, čtení a vytvoření nové zprávy
 • Úprava obsahu zprávy, práce s adresářem a složkami pošty
 • Třídění a vyhledávání zpráv, definice zobrazení
 • Automatické odpovědi
 • Práce s pravidly, nevyžádaná pošta
 • Vytváření a využití kontaktů
 • Práce s přílohami a tisk, filtr nevyžádané pošty
 • Plánování a editace událostí, schůzek
 • Organizace a tisk kalendáře
 • Úprava času schůzek a možnosti nastavení kalendáře
 • Sdílení informací s jinými uživateli
 • Práce s poznámkami
 • Vytváření a správa úkolů, práce s Deníkem
 • Import a export dat
 • Nastavení e-mailových účtů, uživatelské formuláře

Internet

 • Seznámení s internetem, práce s prohlížeči a vyhledávači
 • Vyhledávání dat na internetu, jeho zefektivnění
 • Práce s emailovou schránkou (psaní, odesílání, přeposílání emailu), rychlá odpověď
 • Úprava emailové schránky, změna hesla, automatický podpis
 • Nastavení filtrů v emailové schránce
 • Stahování a ukládání informací z internetu
 • Nakupování na internetu
 • Sociální sítě, jejich principy a nebezpečí, ochrana před nežádoucími útoky prostřednictvím internetu
 • Stahování a instalace programů, práce s fotkami