Jste zde

Nespecifická rekvalifikace

Rozsah kurzu: 
30 hodin teoretické výuky a 370 hodin praktické výuky

Tato rekvalifikace akreditovaná u MŠMT je zaměřena zejména na zajištění praktických zkušeností a dovedností účastníkům kurzu. V teoretické rovině se účastníci kurzu dozvědí informace z pracovního práva, prohloubí své znalosti v oblasti počítačové gramotnosti a posílí komunikační dovednosti. Získané informace a poznatky následně přenesou do praxe v konkrétních organizacích, kde jim bude zajištěna 300 hodinová pracovní stáž. Výkon této dlouhodobé pracovní činnosti má účastníkům kurzu mj. napomoci k osvojení základních pracovních návyků, k ověření schopnosti týmové spolupráce a nabytí dalších kompetencí potřebných pro budoucí pracovní kariéru. Absolvování stáže zcela jistě přinese každému kurzistovi řadu cenných zkušeností uplatnitelných v dalším životě.

(číslo akreditace: MSMT - 43604/205-1/893)

Podmínky: minimálně základní vzdělání, věk nad 18 let

Obsah kurzu:

Práce s počítačem

 • úvod do počítačové terminologie, hardware, software
 • seznámení s operačním systémem Windows
 • správa souborů, práce se složkami, plochou, ikonami
 • seznámení s textovým editorem Microsoft Word, jeho možnostmi a funkcemi
 • seznámení s tabulkovým editorem Microsoft Excel, jeho možnostmi a funkcemi
 • služby informačních sítí - seznámení se základními pojmy a službami Internetu, elektronická pošta, komunikační programy (Facebook, ICQ, Skype), použití internetového prohlížeče, problematika virů a ochrana proti nim, bezpečnostní rizika a problematika autorských práv, problematika sociálních sítí a rizika spojená s jejich využitím

Základy komunikace 

 • verbální a neverbální komunikace, osobní prezentace, asertivní techniky, aktivní naslouchání, atd.

Pracovní právo 

 • Zákoník práce
 • pracovní smlouva a její náležitosti, pracovně právní vztah, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, atd.

Praxe

 • praktické využití komunikačních a prezentačních dovedností
 • samostatné zpracování informačních materiálů pro potřeby organizace
 • zpracování písemností používaných ve styku s poštou, bankami, vnitropodnikové písemnosti
 • obchodní písemnosti
 • archivace dokladů organizace
 • zpracování tabulek/grafu

Praktická výuka bude probíhat v lokalitách mikroreginu Třinecka a Jablunkovska. Bude se jednat o 6-ti hodinovou denní praxi. Účastníci kurzu budou pracovat pod dohledem mentora - zaměstnance organizace. Po celou dobu průběhu praktické výuky bude účastník rekvalifikace v kontaktu s garantem kurzu.