Jste zde

Realizujeme kurzy ze sociální a zdravotní oblasti

Prostřednictvím Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., vykonávají vzdělávací a poradenské aktivity metodici vyškolení v akreditovaném programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a certifikované Ministerstvem práce a sociálních věcí, které jsou tímto oprávněny poskytovat metodickou podporu a vzdělávání obcím v procesech plánování sociálních služeb.

Konkrétní nabízené služby

  • Akreditované kurzy, které účastníky provedou procesem plánování sociálních služeb
  • Metodická podpora a konzultace problémů v místě při plánování rozvoje sociálních služeb
  • Pomoc při zavádění standardů kvality sociálních služeb
  • Individuální školení (neakreditované kurzy, semináře „na míru“, workshopy) dle požadavku organizace a výcvik či konzultace dle dohody