Jste zde

Specializované firemní vzdělávání

Ve specializovaných kurzech nabízíme firmám hlubší a podrobnější zaměření na témata, která souvisí s firemní kulturou, interpersonálními vztahy a komunikačními dovednostmi zaměstnanců, dotýkají se timemanagementu a sebeřízení (selfmanagementu), asertivního jednání, řešení problémů na pracovišti, týmové spolupráce, poukazují na různé formy motivace zaměstnanců apod.

Témata lze různě kombinovat a připravit tak kurz dle požadavku organizace „šitý na míru“ - co do obsahu i rozsahu, 1 vyučovací den je obvykle 6 – 8 vyučovacích hodin.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Specializované firemní vzdělávání