Jste zde

Základy koučinku - cesta k efektivní práci s klienty

Rozsah kurzu: 
8 hodin

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti koučinku pro práci s klienty, o které pečují. Koučování přináší pozitivní výsledky a to zejména proto, že kouč - sociální pracovník se se svým klientem naučí vytvořit vztah vzájemné podpory, používá specifické prostředky a specifický styl komunikace. Klient nezískává rady od kouče/pracovníka v sociální oblasti, ale naopak s jeho pomocí sám nalézá vhodné postupy. A to je smyslem koučinku - jak nejlépe dosáhnout svého cíle. Vzdělávání si klade za cíl poskytnout znalosti a vyškolit sociální pracovníky k co nejefektivnější práci s klienty pomocí koučovacích otázek, technik a metod tak, aby výsledek společné práce byl maximálně smysluplný a užitečný.