Jste zde

Zdravotník zotavovacích akcí - určeno pro veřejnost

Rozsah kurzu: 
42 hodin

Školená témata: základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc – teoretická část, poskytování první pomoci – praktický nácvik, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, základy záchrany tonoucích