Jste zde

O nás

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. byla založena v červenci roku 2000 na základě společné dohody Třineckých železáren, a. s., Města Třinec a Základní organizace odborového svazu KOVO Třinecké železárny. Tito tři zakladatelé určili organizaci právní formu obecně prospěšné společnosti a její zaměření na poradenské a vzdělávací aktivity a zprostředkování práce občanům regionu.

Podrobnější informace o službách neziskové organizace i o jejím hospodaření v posledních letech najdete ve výročních zprávách a také na stránkách portálu Justice, kde je společnost registrována v rejstříku obecně prospěšných společností (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=25860259).

Naše nezisková společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (známá pod zkratkou KaPA) nabízí pomoc nezaměstnaným osobám při hledání práce a řadu dalších bezplatných služeb pro osoby znevýhodněné, hendikepované nebo sociálně vyloučené.

Posláním naší společnosti je poskytování veřejně prospěšných služeb a nabídka pomoci tam, kde je to potřeba. Naší zásadou je kvalita, vstřícnost, ochota a empatie.

Již 15 let působíme v oblasti vzdělávání a poradenství, naše aktivity směřujeme zejména do regionu Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska. Ve vztahu k trhu práce se podílíme na zvyšování zaměstnatelnosti a posilování znalostí a dovedností občanů prostřednictvím nabídky široké škály vzdělávacích aktivit a kurzů. Nedílnou součástí námi realizovaného zprostředkování práce je poradenství při hledání zaměstnání, příprava na výběrová řízení a kontakt se zaměstnavatelem, kariérové a profesní poradenství, psychologické poradenství a koučink. Provádíme také diagnostiku pracovního potenciálu a vhodného profesního zaměření.

Firmám i veřejnosti jsou k dispozici akreditované PC kurzy, kurzy „měkkých dovedností“ vč. manažerských kompetencí, jazykové kurzy, semináře zaměřené na rodinná či sociálně-psychologická témata a kurzy finančního vzdělávání. Dále nabízíme kurzy první pomoci a vzdělávání pro zdravotníky zotavovacích akcí. Organizace sociálních služeb mohou vybírat z řady akreditovaných kurzů určených pro jejich zaměstnance. Na obce a města je zacílena nabídka několika druhů kurzů zaměřených na plánování sociálních služeb a související témata.

Jsme členy Hospodářské komory ČR, Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci, Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Klastru sociálních inovací SINEC, Místní akční skupiny Jablunkovsko, Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje a členy komunitního plánování Města Třinec, Jablunkov a Český Těšín.

Na Třinecku a Jablunkovsku se aktivně podílíme na pořádání kulturně-společenských akcí, soutěží, zábavných akcí pro děti a rodiny a společně s dalšími neziskovkami organizujeme nejrůznější zajímavé aktivity pro místní občany.

Navštivte nás v sídle naší společnosti v Třinci anebo na pobočce v Jablunkově a využijte našich služeb.

Seznam výročních zpráv společnosti KaPA o. p. s. za roky 2010 - 2018