Jste zde

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Hlavními oblastmi, na něž se zaměří projekty OP VVV, jsou podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce a posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Spolupracujeme na realizaci projektu Místní akční plán pro ORP Třinec.

Spolupracujeme na realizaci projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov.