Jste zde

Přihláška Jazykové kurzy 2018/2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  („GDPR“):

Odesláním této přihlášky souhlasím, aby Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., po nezbytně nutnou dobu zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo a e-mailový kontakt za účelem zařazení do aktivity, o kterou tímto projevuji zájem