Jste zde

Přihlášky do kurzů

Pro 2. pololetí doplňujeme málopočetné skupinky účastníků jazykových kurzů

Termín:
1. 9. 2017 - 30. 6. 2018
Místo: KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Dětský klub

Termín:
1. 9. 2016 - 30. 6. 2017
Místo: KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec