Jste zde

Přihlášky do kurzů

Zdravotník zotavovacích akcí - Třinec

Termín:
18. 5. 2018 - 27. 5. 2018
Místo: KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Pro 2. pololetí doplňujeme málopočetné skupinky účastníků jazykových kurzů

Termín:
1. 9. 2017 - 30. 6. 2018
Místo: KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec

Dětský klub

Termín:
1. 9. 2016 - 30. 6. 2017
Místo: KaPA, o. p. s., Závodní 815, Třinec