Jste zde

Nabídka programů v učebně

 1. Základy první pomoci, fungování ZZS, hlášení událostí, komunikace s dispečerem.
  Zájemci o kurz se dozvědí, co je první pomoc, kdo ji může poskytnout, jaká jsou její úskalí a budou seznámeni s platnou legislativou ČR vztahující se k laické první pomoci. Budou vysvětleny pojmy jako RZP, RLP, letecká záchranná služba, systém Rendez – Vous, integrovaný záchranný systém aj. Lektoři předvedou rozhovor vedený s dispečerem ZZS s upozorněním na důležité informace a časté chyby a povedou nácvik s účastníky.

 2. Resuscitace dospělého, dítěte a novorozence.
  Tato část kurzu je zaměřena na teoretické znalosti o resuscitaci, ale především na praktický nácvik. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy - co je resuscitace, co tento pojem znamená, kdy, jak a komu resuscitaci poskytnout; proběhne seznámení s moderní technikou, která umožňuje včasnou defibrilaci, s její obsluhou a dostupností; pro praktický nácvik resuscitace budou použity moderní pomůcky (modely – dospělý, dítě, novorozenec), které umožňují vyhodnotit správnost techniky stlačování hrudníku a umělých dechů. Absolventi kurzu nabydou jistotu v poskytování KPR (kardiopulmonální resuscitace).
 3. Zlomeniny a popáleniny, úrazy hlavy, páteře, hrudníku, břicha, otevřené poranění (rány), krvácení, obvazová technika.
  Lektoři seznámí účastníky s možnými úrazy jednotlivých částí těla a odborně povedou praktický nácvik fixace zlomenin, ošetření popálenin a ostatních potencionálně život ohrožujících poranění. Absolventi kurzu budou schopni rozpoznat příznaky šoku a správně na kritickou situaci reagovat.
 4. Aspirace cizího tělesa, otravy - alkohol, drogy; nespecifické poruchy zdraví- bolest břicha, hlavy, teplota, poruchy vědomí, zvracení, laryngitida – zánět hrtanu, astmatický záchvat, alergická reakce, křečové stavy apod.
  Lektoři obeznámí účastníky se situacemi, se kterými se mohou setkat (nejen) v rámci svého povolání – ve škole, na školním výletě, na lyžařském výcviku. Účastníci se naučí adekvátně situaci řešit, budou seznámeni s riziky nadměrného požití drog a alkoholu. Dozvědí se, jaká onemocnění se mohou skrývat např. pod „bolením břicha či hlavy“ - jak je rozpoznat a poskytnout první pomoc. Absolventi budou schopni rozpoznat příznaky alergické reakce a její život ohrožující formy – anafylaktického šoku, dále také křečových stavů a budou znát principy poskytnutí pomoci.

 

Zpět