Jste zde

O projektu

Speciální učebna biologie vznikla v Domě dětí a mládeže na Bezručově ulici v Třinci, zřízena a vybavena je díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Potřebný obnos na spolufinancování projektu ve výši 100 tis. Kč poskytlo město Třinec, které rovněž zajistilo vhodné prostory.

Učebna je vybavena realistickými modely lidského těla a praktickými pomůckami v životní i nadživotní velikosti. Slouží především žákům, studentům a jejich učitelům k oživení a zkvalitnění hodin přírodopisu či biologie. Zkušení lektoři prostřednictvím modelů a interaktivní tabule přibližují stavbu lidského těla a zprostředkovávají zajímavé poznatky o fungování našeho organismu.

Interaktivní učebna poskytuje také ideální zázemí pro výuku zdravovědy a rovněž pro kurzy první pomoci, ve kterých si děti, studenti, jejich učitelé i široká veřejnost mohou nacvičit resuscitaci a teoreticky i prakticky se připravit na krizové situace ohrožující zdraví či život, s nimiž se mohou setkat.

Učebnu mohou využít také pracovníci organizací působících v oblasti neformálního či zájmového vzdělávání a zaměstnanci nejrůznějších neziskových společností pracujících s dětmi. Projekt má za cíl nejen poučit a informovat, ale také pozitivně ovlivňovat mladou generaci a zdůrazňovat důležitost prevence před úrazy.