Jste zde

První pomoc – šance pro život 2

Realizace: 
Červen 2013 - Listopad 2014

Smyslem projektu bylo informovat, rozšířit povědomí a preventivně působit na cílovou skupinu učitelů a provozních zaměstnanců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří jsou neustále vystaveni riziku úrazů a zranění dětí.

Školení probíhalo po celém území MSK přímo ve školských zařízeních.
Vedení řady ZŠ a SŠ umožnilo svým zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Učitelé mohou následně využít nabytých znalostí během vyučovacích hodin zaměřených na tuto oblast.

V rámci projektu bylo výukou první pomoci podpořeno 7 245 učitelů nebo provozních zaměstnanců škol - a to formou neakreditovaného vzdělávání o rozsahu 5 vyučovacích hodin anebo v delších kurzech akreditovaných MŠMT.

V rámci projektu rovněž vznikl jeden nový produkt - nově akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro učitele se zaměřením na splnění podmínek zdravotníků na školských akcích (školy v přírodě, výlety atd.).

Dalším projektovým výstupem byla brožurka, která byla distribuována na školská zařízení v tištěné podobě a v elektronické verzi je zde stále k dispozici.

 

Na konci roku 2015 jsme vyhráli „Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK“, kterou vyhlásil a vyhodnotil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem soutěže bylo poukázat na množství kvalitních vzdělávacích materiálů, které vznikly v projektech podpořených z tohoto operačního programu. Více informací zde: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/aktuality/vysledky-souteze-o-nejlepe-hodnoceny-produkt-op-vk.html.