Jste zde

První pomoc => šance pro život – výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK

Realizace: 
Červenec 2011 - Červen 2012

Cílem projektu bylo ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Dále projekt informoval o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK.

Cílovou skupinou projektu byli žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK, kteří byli v poskytování první pomoci školeni přímo v ZŠ profesionálními zdravotníky. Výuka probíhala vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

Finální stav počtu proškolených žáků: 13.924 Ve školním roce 2011/2012 proběhlo školení první pomoci v rámci tohoto projektu na 208 základních školách v Moravskoslezském kraji.

 V rámci projektu byl vytvořen manuál pro učitele sloužící jako pomůcka k výuce.

Více informací naleznete v přílohách.