Jste zde

Granty a dotace

Financování naší neziskové společnosti je z velké míry realizováno externími dotačními zdroji prostřednictvím nejrůznějších grantů a dotací.

Nadace GLOBUS

Realizace: 
Červenec 2017 - Červen 2018

Nadace GLOBUS finančně podpořila projekt s názvem „Student a senior – mezigenerační vzdělávání“.

Nadace ČEZ

Realizace: 
Červenec 2017 - Srpen 2017

Nadace ČEZ finančně podpořila projekt s názvem „Student a senior – mezigenerační vzdělávání“.

Granty města Třinec

Realizace: 
Leden 2010 - Prosinec 2018

Již několik let je naše nezisková společnost příjemcem grantů z rozpočtu města Třinec.

Letos byly z grantu  pro sociální oblast financovány tyto celoroční programy: „Posílení rodičovských kompetencí“, „Prevence sociálně negativních jevů“, „Služby Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. včetně provozu Internetového kabinetu“.

Granty města Jablunkov

Realizace: 
Září 2013 - Prosinec 2017

Od roku 2013 realizujeme z grantu města Jablunkov vzdělávácí programy pro městem určené cílové skupiny občanů. V roce 2015 jsme realizovali seminář „Kyberšikana a její nebezpečí“ a „Počítačový kurz s tréninkem paměti pro seniory z Jablunkova“. V roce 2016 jsme realizovali „Počítačový kurz, Výhody&nevýhody internetového bankovnictví pro seniory z Jablunkova" a "Počítačový kurz pro občany Jablunkova".  V roce 2017 jsme realizovali Počítačový kurz pro seniory z Jablunkova.

Dobročinný fond Třineckých železáren, a. s. (2015/2016)

Realizace: 
Listopad 2015 - Červen 2016

V letošním roce jsme realizovali projekt „Prevence do škol“ zacílený na preventivní působení proti negativním jevům dnešní doby; dvouhodinové semináře realizované v ZŠ Třinecka a Jablunkovska byly zaměřeny zejména na témata závislostí, šikany, kyberšikany a dalších negativních vlivů internetu apod. 

Nadace Agrofert

Realizace: 
Červenec 2016 - Srpen 2016
Projekt podaný v rámci grantu Nadace Agrofert je postaven na aktivním zapojení cílových skupin – mládeže a seniorů. Cílem projektu je realizace společných aktivit studentů a seniorů z mikroregionu Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska.

Dobročinný fond Třineckých železáren, a. s. (2014/2015)

Realizace: 
Říjen 2014 - Únor 2015

V loňském roce byl úspěšně realizován projekt „Prevence do škol“ zacílený na preventivní působení proti negativním jevům dnešní doby; dvouhodinové semináře realizované v ZŠ Třinecka a Jablunkovska byly zaměřeny zejména na témata závislostí, šikany, kyberšikany a dalších negativních vlivů internetu apod.. závěrečná zpráva v příloze.

Nadační fond manželů Lívie a Václava Klausových

Realizace: 
Srpen 2015 - Prosinec 2016

Cílem projektu „Senioři komunikují“ byla podpora vzdělávání seniorů v ovládání a užívání osobních počítačů. Díky finanční podpoře z tohoto fondu jsme realizovali bezplatné počítačové kurzy pro seniory v Bystřici, Jablunkově, Košařiskách, Bocanovicích, Hrčavě, Hrádku, Dolních Tošanovicích, Bukovci, Řece, Nýdku a Návsí.

Přihlásit se k odběru RSS - Granty a dotace