Jste zde

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

 

Z tohoto operačního programu jsme v minulých letech realizovali dva projekty. Oba byly zaměřeny na výuku první pomoci na základních školách v našem kraji.

První pomoc – šance pro život 2

Realizace: 
Červen 2013 - Listopad 2014

Smyslem projektu bylo informovat, rozšířit povědomí a preventivně působit na cílovou skupinu učitelů a provozních zaměstnanců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří jsou neustále vystaveni riziku úrazů a zranění dětí.

Školení probíhalo po celém území MSK přímo ve školských zařízeních.
Vedení řady ZŠ a SŠ umožnilo svým zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Učitelé mohou následně využít nabytých znalostí během vyučovacích hodin zaměřených na tuto oblast.

První pomoc => šance pro život – výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK

Realizace: 
Červenec 2011 - Červen 2012

Cílem projektu bylo ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Dále projekt informoval o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK.

Cílovou skupinou projektu byli žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK, kteří byli v poskytování první pomoci školeni přímo v ZŠ profesionálními zdravotníky. Výuka probíhala vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

Přihlásit se k odběru RSS - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost