Jste zde

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.

Níže uvádíme námi realizované projekty a další aktivity financované z OPZ, na kterých se podílíme.

Zaměřme se na řešení

Realizace: 
Září 2017 - Srpen 2019

Zaměřme se na řešení

Projekt je cílen na účelnou, efektivní a individuálně zaměřenou pomoc osobám s kumulovanými handicapy z cílové skupiny OZP, osob starších 50-ti let a osob s nízkou kvalifikací při jejich integraci na trh práce. 

Vlastní projekty

Realizace: 
Červenec 2016 - Červen 2018

Název projektu: „S Kapou za zábavou“, č. j. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000218

Počínaje prázdninami 2016 jsme zahájili realizaci projektu zaměřeného na hlídání dětí a to nejen v průběhu všech prázdninových dnů, ale i během školního roku. Náš dětský klub nabízí služby rodičům, kteří pracují, podnikají a nebo si práci hledají. Hlídáme děti prvního stupně ZŠ. 

Více informací naleznete zde.

Přihlásit se k odběru RSS - Operační program Zaměstnanost