Jste zde

Dětský klub a příměstské tábory

Příměstské tábory a Dětský klub

Společnost KaPA, o. p. s. realizuje od 1. 7. 2018 po dobu tří let projekt s názvem „S Kapou za zábavou II“, který je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Projekt nabízí rodičům, kteří pracují anebo si práci aktivně hledají, zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ:

- v době prázdnin formou příměstských táborů

- v době školního vyučování formou ranního a odpoledního dětského klubu

Služby jsou poskytovány zdarma; rodiče hradí pouze stravné (oběd) dětí v době konání příměstského tábora a případně jízdné či vstupné na aktivity a výlety, které si mohou pro své děti vybírat z plánovaného programu.

Hlavní zázemí klubu je v sídle společnosti KaPA, o. p. s. v Třinci.

Přihláška Příměstský tábor

Přihláška Dětský klub

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: