Jste zde

Dluhové poradenství

Nabízíme tyto služby individuálního dluhového poradenství:

Poradenství v rámci prevence zadluženosti a následné předluženosti (klient uvažuje se zadlužit):

 • Objektivní posouzení finanční situace klienta (rodinný, osobní rozpočet)
 • Konzultace případných rizik zadluženosti
 • Rozbor stěžejních ujednání smlouvy o úvěru či půjčce

Poradenství pro klienty v situaci, kdy nejsou schopni plnit své závazky (pohledávka je ze strany věřitele vymáhána mimosoudně či soudní cestou):

 • Poradenství ve věci řešení prodlení se splácením (hledání vhodného řešení, včetně nezávislého posouzení finanční situace)
 • Pomoc s formulací návrhů dohod s věřiteli ve věci splátkového kalendáře
 • Pomoc s formulací odporu proti platebnímu rozkazu atd.

Poradenství pro klienty, proti nimž byla nařízena exekuce:

 • Obecné poradenství týkající se realizace exekuce v praxi (dle exekučního řádu)
 • Poradenství ve věci možností obrany proti exekuci (např. pomoc s formulací návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost)
   

CENÍK SLUŽEB:

 • Individuální poradenství (viz výše): 350,- Kč/hod.
 • Osobní konzultace za účelem sumarizace korespondence a přípravy na komunikaci s úřady, soudy, věřiteli apod.; příprava a zpracování osobní písemné dokumentace: 350,- Kč/hod.

Úvodní konzultační schůzka v rozsahu cca 1 – 1,5 hodiny je poskytována zdarma! Objednat schůzku si můžete u dluhové poradkyně Bc. Anety Nogawczykové, na e-mailu kapa@kapa-ops.cz, nebo na tel. číslech 558 532 303 či 602 401 101.