Jste zde

Finanční vzdělávání

Velmi významnou oblastí, které se naše společnost začala intenzivně věnovat v roce 2014, je finanční vzdělávání a dluhové poradenství. V návaznosti na stále markantnější celospolečenský problém zadlužování obyvatelstva, nárůst exekucí a s tím spojených negativních následků na život jednotlivců se ukázalo jako potřebné více zaměřit činnost naší neziskové organizace právě na tuto oblast a nabídnout pomoc občanům Třinecka a Jablunkovska. Zaměstnanci společnosti absolvovali několik akreditovaných i neakreditovaných kurzů dluhového poradenství a díky dlouholetým zkušenostem s výukou finanční gramotnosti jsou aktuálně schopni poskytovat odborné konzultace.

V lednu 2014 byla zahájena trojstranná spolupráce mezi společnostmi Moraviatel, a. s., Třinecké železárny, a. s. a Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s. týkající se posílení finanční gramotnosti zaměstnanců železáren. Bylo dohodnuto, že společnost KaPA bude v dalších měsících učit zaměstnance TŽ a dceřiných společností správnému finančnímu chování. Krátké kurzy s názvem „Finanční minimum“ jsou dosud průběžně realizovány pro nově příchozí zaměstnance skupiny Moravia Steel. 

Společnost KaPA zároveň vydávala v týdeníku Hutník seriál informací posilujících finanční gramotnost občanů s důrazem na prevenci negativních jevů souvisejících se zadlužením. Seriál o rozsahu 30 dílů byl zveřejňován po dobu jednoho roku až do jara roku 2015. Teoretické informace i vymyšlené příběhy fiktivních rodin naleznete níže v příloze.

V rámci programu “PREVENCE SOCIÁLNĚ NEGATIVNÍCH JEVŮ“ financovaném z grantu města Třinec realizujeme několikrát ročně 5-hodinový kurz „Jak se vyvarovat finančním problémům“. Podpůrný výukový materiál a informace z oblasti finanční gramotnosti naleznete níže v příloze.

 

Kurzy finančního vzdělávání nabízíme také firmám, připravíme vzdělávací program na míru dle požadavků organizace. Objednat kurz si můžete na e-mailu kapa@kapa-ops.cz, nebo na tel. číslech 558 532 303 či 602 401 101.