Jste zde

Organizování akcí pro veřejnost

Naše nezisková společnost se dlouhodobě angažuje v organizování nejrůznějších vzdělávacích, kulturních, sportovních a společensky-osvětových akcí na Třinecku a Jablunkovsku. Díky aktivnímu členství ve skupině komunitního plánování jsme zejména v Třinci a také v Jablunkově zapojeni do přípravy a organizačního zabezpečení řady tradičních akcí. 

Plánované akce v roce 2018

KaPA jako organizátor:

8. 6. 2018 - Soutěž dětí ZŠ v poskytování první pomoci, spolupořadatel DDM Třinec (viz. příloha)

KaPA jako spoluorganizátor:

14. 5. 2018    Rodinný film v Kině Kosmos - v rámci Týdne pro rodinu

19. 5. 2018 - Rodinné zábavné odpoledne  - v rámci Týdne pro rodinu  

19. 5. 2018 - BAMBIFEST - Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež

22. 8. 2018 - PRÁZDNINY V TŘINCI "První pomoc - zachraň život, aneb staň se záchranářem!", DDM Třinec    

říjen 2018 - Týden pro mobilní hospicovou péči  - Medica Třinec a Charita Třinec

 

Akce v roce 2017

12. 5. - 13. 5. 2017 Týden pro rodinu 

Akce v roce 2016

KaPA jako organizátor:

10. 6. 2016 - Soutěž dětí ZŠ v poskytování První pomoci, spolupořadatel DDM Třinec

KaPA jako spoluorganizátor:

3. 1. 2016 - Tříkrálový průvod městem Třinec, pořadatel Charita Třinec

7. 2. 2016 - Plesové odpoledne pro osoby handicapované, pořadatel Majkefer, z.s.

9. 2. 2016 - Týden manželství, pořadatel město Třinec

9. 5. 2016 - S Kapou za zábavou aneb Co se děje, když je v Kapě zavřeno?   

14.5.2016 - Rodinné zábavné odpoledne   

28. 5. 2016 - BAMBIFEST - Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež

25. 8. 2016 - PRÁZDNINY V TŘINCI "První pomoc - zachraň život, aneb staň se záchranářem!", DDM Třinec    

17.9.2016 - Jabkový den v Jablunkově, pořadatel město Jablunkov

Tuto akci jsme zorganizovali v roce 2015

Soutěž „První pomoc – zachraň život“

Proběhly již 4 ročníky soutěže žáků 8. a 9. tříd ZŠ Třinecka a Jablunkovska v modelových situacích poskytování první pomoci. Tento aktuální 4. ročník se uskutečnil zejména díky finanční podpoře z grantu Města Třinec; sponzorské dary pro vítěze poskytla také řada dalších organizací a firem.

Vložíme zprávu o této akci

fotogalerie je k dispozici na http://kapapp.rajce.idnes.cz/

Tyto akce jsme spolupořádali v roce 2015:

Den pro rodinu v Třinci

Hlavním organizátorem je Město Třinec. Tato velmi zajímavá a hojně navštěvovaná květnová akce je určena široké veřejnosti, ale zejména rodinám. Řada neziskových organizací se již několik let podílí na zajištění zábavného programu, kde si na své přijdou děti i dospělí.

Tříkrálový průvod v Třinci

Hlavním organizátorem je Charita Třinec. Pro širokou veřejnost je určen také tříkrálový průvod s výpravou králů na koních a s následným programem písní a dalších kulturních vystoupení.

Den Jabka v Jablunkově

Hlavním organizátorem je Město Jablunkov. jde o veřejnou společenskou akci pro občany Jablunkova a okolních obcí, akce je spojená s konáním dne sociálních služeb a prezentací jednotlivých zařízení nabízejících své sociální i další související služby.

Plesové odpoledne pro osoby handicapované 

Hlavním organizátorem je nezisková společnost Majkefer, z.s., tato akce je organizována zejména pro handicapované osoby a jejich rodiny za účelem společného pobavení se a odreagování od všednodenních problémů, jelikož se plesu účastní v hojné míře také děti, je akce pojata jako odpolední setkání s bohatým kulturním programem vč. tance.