Jste zde

Příprava, zpracování a realizace projektů

Máme řadu zkušeností se zpracováním a realizací projektů financovaných z evropských prostředků anebo dalších zdrojů (grantů, dotací atd.). Nabízíme zpracování projektových žádostí anebo pomoc s přípravou projektového záměru. Máme bohaté zkušenosti se zpracováváním projektových žádostí i s následnou realizací projektů financovaných z nejrůznějších zdrojů. V posledních 10 letech jsme však nejčastěji využívali prostředků Evropské unie. Naší „parketou“ je oblast lidských zdrojů, vzdělávání, poradenství, psychologická a sociální pomoc a zprostředkování zaměstnání. Takto zaměřené projektové záměry jsme ochotni zpracovat také pro externí zadavatele resp. sepsat projekt „na zakázku“.

Evropské projekty

Nejvíce finančních prostředků na realizaci našich neziskových aktivit se nám podařilo získat z Evropského sociálního fondu. Aktuálně v tomto programovém období 2014 – 2020 čerpáme finance z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). V minulém programovém období 2007 – 2013 jsme byli úspěšní zejména s projekty v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a několik projektů jsme realizovali také z Operačního programu Vzdělávání pro konkurencescopnost (OP VK).

Granty a dotace

 

Mezi naše další významné zdroje financování patří nejrůznější granty a dotace, které získáváme na provoz naší neziskové organizace a zejména za účelem realizace konkrétních společensky prospěšných aktivit, veřejných akcí, vzdělávacích kurzů apod.

K nejdůležitějším našim podporovatelům patří Město Třinec, Třinecké železárny, a. s. a Město Jablunkov.