Jste zde

Příprava, zpracování a realizace projektů

Máme řadu zkušeností se zpracováním a realizací projektů financovaných z evropských prostředků anebo dalších zdrojů (grantů, dotací atd.). Nabízíme zpracování projektových žádostí anebo pomoc s přípravou projektového záměru. Máme bohaté zkušenosti se zpracováváním projektových žádostí i s následnou realizací projektů financovaných z nejrůznějších zdrojů. V posledních 10 letech jsme však nejčastěji využívali prostředků Evropské unie. Naší „parketou“ je oblast lidských zdrojů, vzdělávání, poradenství, psychologická a sociální pomoc a zprostředkování zaměstnání. Takto zaměřené projektové záměry jsme ochotni zpracovat také pro externí zadavatele resp. sepsat projekt „na zakázku“.

Evropské projekty

Nejvíce finančních prostředků se nám podařilo získat z Evropského sociálního fondu  v programovém období 2007 – 2013, šlo zejména o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a částečně také o Operační program Vzdělávání pro konkurencescopnost (OP VK).

V předcházejícím období jsme úspěšně čerpali dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (v letech 2006 – 2008 jsme realizovali 3 projekty OP RLZ a partnersky se účastnili v dalších 4 projektech).

Granty a dotace

Mezi naše další významné zdroje financování patří nejrůznější granty a dotace, které získáváme na provoz naší neziskové organizace a zejména za účelem realizace konkrétních společensky prospěšných aktivit, veřejných akcí, vzdělávacích kurzů apod.

K nejdůležitějším našim podporovatelům patří Město Třinec, Třinecké železárny, a. s. a Město Jablunkov.