Jste zde

Pronájem školicích prostor a výukových pomůcek

Ke krátkodobému pronájmu nabízíme (se souhlasem pronajímatele TŽ, a. s.) naše prostory, které nejsou po celý rok plně využity. Jde zejména o 3 učebny (1x velká učebna, 1x malá učebna, 1x PC učebna) a kancelář, kterou můžeme po dohodě s objednatelem zapůjčit v předem sjednaných termínech.

Dále nabízíme

  • pronájem techniky: dataprojektor, notebook, flipchart, projekční plátno
  • pronájem pomůcek: resuscitační loutka velká, resuscitační loutka velká + malá, polohovací lehátko, mechanický vozík, hole, berle, chodítko
Přílohy: