Jste zde

Vzdělávání

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, MŠMT a MV.

Realizujeme neakreditované počítačové kurzy, kurzy anglického jazyka, vzdělávání v tzv. „soft skills“ (především jde o kompetence potřebné pro trh práce, které vyžadují zaměstnavatelé), kurzy finanční gramotnosti a nejrůznější poradenské či motivační programy.

Nabízíme akreditované i neakreditované vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví, pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách; zajišťujeme výuku první pomoci.

Věnujeme se také prorodinné politice a prevenci sociálně negativních jevů. Velký úspěch máme s kurzy první pomoci, které pro nás školí profesionální zdravotníci, zejména záchranáři Rychlé záchranné služby. Některé kurzy máme akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) anebo Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jedním z našich nejvýznamnějších akreditovaných kurzů je Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, jehož akreditaci nám MPSV poprvé udělilo již před více než 10 lety. Dále disponujeme řadou akreditovaných a vzdělávacích programů ze sociální oblasti. Akreditace byla udělena také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro realizaci PC kurzu a kurzů ze zdravotní oblasti

Veškeré vzdělávací aktivity můžeme fakturovat v režimu tzv. náhradního plnění. 

Díky obdrženým grantům můžeme některé kurzy a semináře nabízet bezplatně. Nabídku vzdělávání najdete v sekci aktuality. 

V případě zájmu nám můžete zaslat přihlášku na kurz, jehož termín již byl zveřejněn. 

 

 

Přílohy: